RAGBI KLUB SARAJEVO

Dobrodosli na nas blog.......

11.03.2007.

Ragbi Klub "Sarajevo" obogaćen

Evo....ovom prilikom objavljujemo da je Ragbi Klub Sarajevo obogaćen sa 5 novih igrača...I to igrači koji su prešli iz Ragbi Kluba Čelik u Ragbi Klub Sarajevo, to su: Džanić Damir, Hrapović Edin i Uzunović Kenan, i iz Ragbi Kluba Rudar Katanić Narcis, i jedan igrač koji trenutno boravi u Sarajevu koji je iz Mađarske i ovih dana je pristupio Ragbi Klubu Sarajevo, a zove se Akos Mattyasovszky. Ovim je Ragbi Klub Sarajevo dobilo na jednoj velikoj kvaliteti, koji će zajedno sa već postojećim članovima Ragbi Kluba Sarajevo nastojati da poprave ragbi igru u Bosni i Hercegovini.

This time we say that Rugby Club Sarajevo have new 5 players...That are players wich before was in Rugby Club Čelik, now they are in Rugby Club Sarajevo, that are: Džanić Damir, Hrapović Edin i Uzunović Kenan, and from Rugby Club Rudar Katanić Narcis, and one player which  right now live in Sarajevo and he is from Hungary, and this days he is part of Rugby Club Sarajevo, his name is Akos Mattyasovszky. With this Rugby Club Sarajevo get on one big quality, and they will together with old members of Rugby Club Sarajevo try to repair Rugby in Bosnia and Herzegovina.

On photo are coach Rugby Club Sarajevo Iban with Kenan, Nacis, Edin and Damir. They helping in improving game in Rugby Club Sarajevo.

Na fotografiji trener Ragbi Kluba Sarajevo Iban sa Kenanom, Narcisom, Edom i Damirom. Koji pomažu u usavršavanju igre Ragbi Kluba Sarajevo.